Bidang Tahsinil Qiroah

Bidang pembinaan ASC yang membina peserta untuk memperbaiki bacaan Al-Qur’an nya, yang sesuai dengan kaidah tajwid dan waqaf ibtida’ yang benar dan tepat dengan Qiro’at bacaan Imam Ashim riwayat Hafs

Tinggalkan Komentar